Membrane Electrolyzers - Mini Cells

MINI MEMBRANE ELECTROLYZERS

  • Grid
RT AME MICRO MEMBRANE CELL

RT AME 1K Mini Cell

1 Kg /day.

RT AME MICRO MEMBRANE CELL

RT AME 2.5K MIni Cell

2.5 Kg /day.

RT AME MICRO MEMBRANE CELL

RT AME 5K Mini Cell

5 Kg /day.

RT AME MICRO MEMBRANE CELL

RT AME 10K MIni Cell

10 Kg /day.

RT AME MICRO MEMBRANE CELL

RT AME 15K Mini Cell

15 Kg /day.

RT AME MICRO MEMBRANE CELL

RT AME 25K MIni Cell

25 Kg /day.